• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางนงลักษณ์ วรแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการยกระดับทักษะการศึกษา เพื่อให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และได้ทำความตกลงร่วมกันในการให้บริการทางวิชาการและพัฒนาด้านต่าง ๆ


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี