• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ประจำโปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ประจำโปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสาร เพื่อบูรณาการระบบการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาธิณี กรสิงห์...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมภาคปฏิบัติโครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสาร เพื่อบูรณาการระบบการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม

ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาธิณี กรสิงห์...

Blog Photo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Blog Photo

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ซอฟต์พาวเวอร์ กลุ่มท่องและโรงแรม (Tourism & Hospitality) และกลุ่มสุขภาพ สปา สมุนไพร นวัตกรรมและเครื่องสำอาง (Health Beauty & Wellness)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ซอฟต์พาวเวอร์ กลุ่มท่องและโรงแรม (Tourism & Hospitality) และกลุ่มสุขภาพ สปา สมุนไพร นวัตกรรมและเครื่องสำอาง (Health Beauty & Wellness)

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Blog Photo

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเชื่อมซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม (เหล็กกล้า/เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กหล่อ) รุ่นที่ 2 ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเชื่อมซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม (เหล็กกล้า/เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กหล่อ) รุ่นที่ 2 ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

Blog Photo

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษา (bearing) เบื้องต้น และเครื่องมือวัดเบื้องต้น รุ่นที่ 2 ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษา (bearing) เบื้องต้น และเครื่องมือวัดเบื้องต้น รุ่นที่ 2 ให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

Blog Photo

สถาบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพื้นฐานงานระบบไฟฟ้ากำลังและพื้นฐานเครื่องวัดระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

สถาบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพื้นฐานงานระบบไฟฟ้ากำลังและพื้นฐานเครื่องวัดระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย"

Blog Photo

ห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ กรรมวิธีการหลอมหล่อผสมโลหะและอิทธิพลของธาตุผสม ”

ห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ กรรมวิธีการหลอมหล่อผสมโลหะและอิทธิพลของธาตุผสม ”

Blog Photo

ห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ กรรมวิธีการหลอมหล่อผสมโลหะและอิทธิพลของธาตุผสม ”

ห้องปฏิบัติการทดสอบชิ้นงานโลหะและเครื่องประดับโลหะมีค่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ กรรมวิธีการหลอมหล่อผสมโลหะและอิทธิพลของธาตุผสม ”

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผล การศึกษา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผล การศึกษา”

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค ลาว-เยอรมัน และวิทยาลัยพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค ลาว-เยอรมัน และวิทยาลัยพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเกณฑ์ และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเกณฑ์ และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานและการทดสอบทองคำและโลหะมีค่า”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานและการทดสอบทองคำและโลหะมีค่า”

Blog Photo

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ห้บริการความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรบริษัท หงสาพาวเวอร์ จำกัด

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ห้บริการความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรบริษัท หงสาพาวเวอร์ จำกัด

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ)

Blog Photo

สถาบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพื้นฐานงานระบบไฟฟ้ากำลังและพื้นฐานเครื่องวัดระบบไฟฟ้า

สถาบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพื้นฐานงานระบบไฟฟ้ากำลังและพื้นฐานเครื่องวัดระบบไฟฟ้า

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รถขุดและรถแทรคเตอร์อย่างปลอดภัย

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รถขุดและรถแทรคเตอร์อย่างปลอดภัย

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาจาก บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาจาก บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือบริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบประเมินมาตรฐานคุณวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบประเมินมาตรฐานคุณวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมโครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมโครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดโครงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ...

Blog Photo

สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมต่อยอดนวัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของ มทร.อีสาน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการต่อยอดนวัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของ มทร.อีสาน...

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการบรรยาย ในงานคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดนิทรรศการบรรยาย ในงานคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ บริษัท บิซ โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ หจก.วรุณทรัพย์ สปริงเกลอร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมครูแนะแนว และตัวแทนสถานศึกษา งาน Open House

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมครูแนะแนว และตัวแทนสถานศึกษา งาน Open House

Blog Photo

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ SMI Instrument Co.,Ltd. และ Natural Green Energy Co.,Ltd. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานใ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ SMI Instrument Co.,Ltd. และ Natural Green Energy Co.,Ltd. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมพลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต”

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมยกร่างกติกากิจกรรมารแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมยกร่างกติกากิจกรรมารแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการร่างกติกาแข่งทักษะการตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟ ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะช่างอุตสาหกรรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการร่างกติกาแข่งทักษะการตรวจประเมินคุณภาพทางรถไฟ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ 7 บริษัท ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

นที่ 25 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย..

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ 4 บริษัท ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย..

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างต้นแบบหัวรถจักรไฟฟ้าขนาด 1 foot gauge เพื่อนำไปแข่งขันในงาน TRRN Railway Challenge 2024

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ บริษัท เออาเอส 2023 จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ บริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPost) ในการหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPost) ในการหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประชุมสัมมนาการควบคุมและการวัดเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์”

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประชุมสัมมนาการควบคุมและการวัดเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์”

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจับมือ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Zeiss Academic Program ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี..

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม หัวข้อ “การบูรณาการระบบนิเวศการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งเป็นวิทยากร....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ESTACON ๒๐๒๓)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีส่งมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้” และส่งมอบสนามด้านระบบไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีส่งมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้” และส่งมอบสนามด้านระบบไฟฟ้า

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานนิทรรศการ " 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข "

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานนิทรรศการ " 44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข "

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณชุมทางถนนจิระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณชุมทางถนนจิระ

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565-2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565-2569

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี..

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี..

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคงการการอบรมและทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ มาตรวิทยา ระดับ 1

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการปฏิบัติทดลองและเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ในโลกอนาคต สำหรับนักเรียนมัธยม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เออาร์เอส แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการอบรม "GMP HACCP ISO 22000 ISO 9001 สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานการศึกษาพื้นฐานเขต 1)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีมอบห้องพักอาจารย์และห้องเครื่องมือ

วันที่ 23 มิ.ย2566 นายมงคล กากแก้ว นายกสมาคมฯ นายสถาพร บัวกาญจน์ ประธานชมรมฯ พร้อมทั้งคณะศิษย์เก่าจักรกลหนัก...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ..

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกลุ่มบริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566"

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566" ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023 ในกิจกรรม Regional Pitching ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ทองใบ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกลุ่มบริษัท เอส.เจ.ซีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กฟผ. กับ กฎบัตรไทยและเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการหมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ณ บ้านปอนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ....

Blog Photo

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Guangdong Sailing Stone Electronic Information Technology Co.Ltd.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท XCMG. MACHINE และบริษัท CHINA. MACHINE

วันที่ 15 พค 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน ...

Blog Photo

สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ปั่นชิลล์ ชิม ช้อป Bike To Farm #1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานถนนพาราดินซีเมนต์และฉาบผิว จ.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการรับนักศึกษาเข้าโครงการ (WIL)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ "การอบรมให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน (Lao-German Technical College)

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้บริการวิชาการ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัยสถาบัน...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จับมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ลงนามความร่วมมือด้าน ROBOTIC

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง....

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ สมาคมขนส่งสินค้าแห่งภาคอีสาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "อบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี" ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน จับมือสมาคมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ และ St. Uriel Education Pte Ltd. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือโรงเรียนประชาสามัคคี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย...

Blog Photo

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Thunder Oilfield Services Thailand และบริษัท TOS GLOBAL

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วย.....

Blog Photo

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ TRT รุ่นที่3 ที่ได้รับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินและได้รับรองมาตรฐานคุณ

Blog Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี หารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิตพืชโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเปิดโครงการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเฉลิมศักดิ์ ลุยตัน ผู้จัดฝ่ายอบรมเทคนิค พร้อมด้วย ทีมวิทยากรอบรมเทคนิค ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ช่าง

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี