• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน จับมือสมาคมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ และ St. Uriel Education Pte Ltd. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย คุณจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาชีพและการจัดหารายได้ ผศ.สุภาธิณี กรสิงห์ และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr.Marcus Lim ประธานสมาคมการศึกษาแห่งสิงคโปร์ และประธาน St. Uriel Education Pte Ltd. และคณะนักเรียน จากสิงคโปร์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา และร่วมกันพัฒนา Taptilo ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้อักษรเบรลล์ที่สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้อักษรเบรลล์ทางไกล ในหลายภาษา


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี