• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ สมาคมขนส่งสินค้าแห่งภาคอีสาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนินหัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณวิชัย สว่างขจร นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการขนส่ง ในครั้งนี้มีการหารือเพิ่มเติมในเรื่องการปรับปรุงและดัดแปลงรถบรรทุกที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในให้เป็นระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งในระดับสากล


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี