• fet@rmuti.ac.th
  • 044-233073
News Photo

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPost) ในการหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ นายวิระ ไพรสิงห์ขรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 3 และ นายนภดล พุทธจักรศรี หัวหน้าส่วนบริการหลังการขายและคุณภาพ เพื่อปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPost) ในการใช้แพลตฟอร์มโปรแกรมสำหรับการขายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโปรแกรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน ในการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน แพลตฟอร์มโปรแกรม (Hitshop) โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จะนำร่องในการขนส่งพัสดุทั่วประเทศ แต่เบื้องต้นจะบริหารจัดการทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด


 

Share This News

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี